Svalové relaxanty. Bežné informácie.

Liečba a lieky.

Svalové relaxanty - bežné informácie

 

Svalové relaxanciá sú liečivá alebo liečby, ktoré využívajú na zmiernenie nepohodlia svalového tkaniva a tiež na odvíjanie svalových tkanív, ktoré sú výnimočne získané v kŕčoch. Niektoré lieky na uvoľnenie svalov môžu ovplyvniť myseľ a niektoré sú návykové.

Kŕče, spontánne, ako aj nezvyčajné strašné sprísnenie svalovej hmoty alebo svalových buniek. Restoratívne kŕče alebo bolesť sa identifikujú menej častým, ako aj pevným sťahovaním svalov, pričom sa postupne prejavuje voľný čas. Ťažkým prípadom tonického kŕče je tetanus, v ktorom sú kŕče tak strašné, že sú schopné odradiť dýchanie. V rôznych iných druhoch kŕčov, nazývaných klonické kŕče, dochádza k opakovanému, silnému a tiež rýchlemu postupnému sťahovaniu svalovej hmoty, s podobne neočakávanými a tiež neustálymi stratami. Jedným z najčastejších prípadov klonických kŕčov je epilepsia a tiež kŕčovitá hystéria.

Svalová hmota, bunky alebo telesný orgán spoločenského tela identifikované schopnosťou dohodnúť sa, obvykle spätnou väzbou na stimuláciu nervového systému. Štandardný systém svalovej hmoty je myofibril, min, vláknitý rámec tvorený komplikovanými zdravými proteínmi. Každá bunka svalovej hmoty, alebo vláknina, sa skladá z mnohých myofibríl, ktoré sa skladajú z často pripravených myofilamentov 2 druhov, hrubých aj tenkých. Každý hrubý myofilament obsahuje množstvo sto častíc zdravého proteínu myozínu. Štíhle filamenty obsahujú 2 chĺpky zdravého proteínového aktínu. Myofibrily sa skladajú z rotujúcich radov hrubých a tiež tenkých myofilamentov s ich preloženými koncami. Počas sťahovania svalov sa tieto vzájomne prepletené rady filamentov posúvajú pozdĺž každého iného pomocou krížových mostíkov, ktoré fungujú ako ozubené kolesá. Sila pre tento pohyb je vytvorená prevažne plnené mitochondrie, ktoré ohraničujú myofibrily.

Lieky využívané na neutralizáciu neistých svalových úloh sú opísané antispasmodiká. Využívajú sa najmä v určitých operáciách, pretože bránia prenosu znepokojených impulzov do svalovej hmoty. Vedľajšie produkty hemlocku a tiež asi 50 rôznych iných rastlín majú príjemný vplyv na svalové tkanivá.

 

 

Svalové relaxanty online. Predaj a dodávka po celom svete.

 

 

tizanidín

 

Tizanidín je svalová depresíva sa používa na pomoc uvoľniť konkrétne svalovej hmoty v tele. Zmierňuje kŕče, ako aj zvýšený tonus svalovej hmoty vyvolaný klinickými problémami, ako je napríklad skleróza alebo poranenie chrbtice. Tento liek sa príležitostne odporúča pre iné použitie; opýtajte sa svojho lekára alebo farmakológa.

Ako presne využiť

Tizanidín sa dodáva ako tabletový počítač, ktorý ho užíva ústami. Bežne sa užíva 2 alebo 3 krát denne. Dodržiavajte pokyny na lekárskom predpise starostlivo a tiež požiadajte svojho lekára alebo farmakológa, aby opísal akýkoľvek druh komponentu, ktorému nerozumiete. Užívajte tizanidín špecificky ako vedený. Neberte si ho v podstate alebo ho užívajte pravidelne, ako Vám navrhol lekár.

Lekársky kurz ako aj systém

Tizanidín je agonista na webových stránkach (alfa) 2-adrenergných receptorov, rovnako ako s najväčšou pravdepodobnosťou minimalizuje spasticitu zvýšením presynaptického obmedzenia elektrických motorických nervových buniek. Vo verziách pre spoločenské zvieratá nemá tizanidín priamy účinok na vlákna kostrového svalstva alebo neuromuskulárny kĺb a tiež žiadny významný výsledok na monosynaptických reflexoch chrbtice. Výsledky tizanidínu sú najlepšie na polysynaptických cestách. Predpokladá sa, že celkový vplyv týchto aktivít bude znamenať zníženie pomoci chrbtových elektromotorických nervových buniek.

Imidazolínová chemická štruktúra tizanidínu patrí medzi antihypertenzívne lieky klonidín, ako aj rôzne iné (a) 2-adrenergné agonisty. Medicínske výskumy v spoločenských zvieratách odhalili podobnosť medzi oboma substanciami, ale bolo zistené, že tizanidín má jednu desatinu až jednu päťdesiatinu (1/50) účinnosti klonidínu pri znižovaní vysokého krvného tlaku.

 

 

Baklofén sa používa na liečbu svalových kŕčov vyvolaných niekoľkými sklerózami alebo rôznymi inými stavmi.

 

Ako presne využiť

Použitie baklofénu, ako ho vedie lekár.

Užívajte baklofen ústami s jedlom alebo bez jedla.

Spýtajte sa svojho dopravcu na akékoľvek otázky, ktoré by ste mohli mať o tom, ako využiť baklofén.

Lekársky kurz, ako aj zariadenie

Baklofen je látka znižujúca svalovú hmotu. Znižuje pravidelnosť, ako aj rozsah kŕčových svalových kŕčov, ku ktorým dochádza v dôsledku neurologických problémov, ako je napríklad skleróza.

Vynechali ste Dávkovanie

Ak vynecháte dávkovanie baklofénu, využite ho. Ak je takmer čas na nasledujúce dávkovanie, vynechajte dávku, ktorú ste vynechali, ako aj návrat do rutinnej aplikácie. Nepoužívajte 2 dávky súčasne.

 

 

Metaxalone

 

Metaxalone je látka znižujúca svalovú hmotu, ktorá sa používa na riešenie problémov kostrového svalstva, ako sú nepohodlie alebo poranenie.

Ako využiť

Použitie Metaxalone (Skelaxin), ktoré riadi váš lekár. Preskúmajte štítok na medikácii, či neobsahuje špecifické pokyny pre aplikáciu.

Užívajte Metaxalone (Skelaxin) ústami s jedlom alebo bez jedla. Užívanie s jedlom môže zvýšiť nebezpečenstvo ospalosti alebo závratu.

A tiež zariadenie

Metaxalone (Skelaxin) je látka znižujúca svalové tkanivo. Funguje tak, že bráni nervovým impulzom (alebo nepríjemným zážitkom) v mysli.

Skelaxin môže spúšťať ospalosť alebo závrat. Tieto výsledky môžu byť ešte horšie, ak ich užívate s alkoholom alebo s konkrétnymi liekmi. Skelaxin používajte opatrne. Nejazdite alebo nevykonávajte rôzne iné, možno nebezpečné úlohy, kým nepoznáte presne, ako na to reagujete.

Porozprávajte sa so svojím lekárom pred vami alkohol alebo užívanie liekov, ktoré by mohli spôsobiť ospalosť (napr. Pomoc pri odpočinku, svalová relaxeri), zatiaľ čo vy používate Skelaxin; môže zahrnúť do ich dopadov. Ak máte obavy, ktoré lieky môžu vyvolať ospalosť, opýtajte sa svojho farmakológa.

Diabetes mellitus people - Skelaxin môže spúšťať výsledky niektorých vyšetrení na pee cukor, aby boli nesprávne.

 

 

Colospa

 

Colospa vytvára voľný čas svalovej hmoty a zastavuje nepríjemné kŕče svalovej hmoty. Liek sa používa pri liečení porúch krátko temperovaného tráviaceho traktu.

Colospa je muskulotropný antispazmodický liek, ktorý sa používa v terapii nevoľnosti zažívacieho traktu. Taktiež je ukázané, že terapia črevných kŕčov je vyvolaná primitívnym prirodzeným problémom. Systém jeho aktivity spočíva v uvoľnení svalového tkaniva tráviaceho traktu v mobilnom stupni. Colospa bráni prenosu Na + s rýchlymi sieťami myocytov priamo do bunky a tiež zabraňuje doplňovaniu vápnika a depotu, preto má dvojaký vplyv na črevá, ktoré ich spúšťajú, aby ich kopali späť. Nemá vplyv na svalovú hmotu priedušiek alebo maternice. V skutočnosti sa nepozorovali žiadne výrazné obmedzenia typickej peristaltiky. Tento liek sa používa na liečbu kŕčov orgánov žalúdočných orgánov (pozostávajúcich z prirodzeného ochorenia), tráviacej koliky, žlčovej koliky, krátkodobo zažívacieho traktu (symptomatická liečba nepohodlia a tiež bolesti a tiež problémy s tráviacim traktom). a tiež bolesť) u dospelých.

Dávka a tiež pokyny

Odporúčaná denná dávka Colospy je 135 mg (1 tabletový počítač) 3-krát denne, ideálne pred jedlom. Postupne by sa dávka mohla minimalizovať, keď sa uprednostňovaný účinok skutočne dosiahol.

Bezpečnostné opatrenia

V očakávaných klientoch je Colospa možné využiť, keď predpokladaná výhoda liečby presahuje možnú hrozbu pre očakávané dieťa. Zabráňte riadeniu vozidla alebo buďte zvlášť vedomí, keď potrebujete riadiť alebo prevádzkovať akékoľvek zariadenia a systémy aj v dôsledku uskutočniteľnej wooziness spúšťanej spoločnosťou Colospa. Presnosť musí byť vypracovaná u jedincov s paralytickým ileusom, čo je blokáda spôsobená zlyhaním črevného traktu. Tento liek nie je navrhnutý, aby sa zaoberali mladistvými mladšími ako desať rokov. Porozprávajte sa so svojím lekárom, ak sa zaoberáte nedostatočným cvičením zažívacieho traktu alebo nepriaznivým účinkom akéhokoľvek druhu cukrov predtým, ako užijete Colospu.

 

 

Lioresal

 

Lioresal (baklofen) je analógom kyseliny gama-aminomaslovej (GABA). Lioresal (baklofén) sa používa na riešenie rigidity, sily a stresu svalovej hmoty (spasticity). Lioresal (baklofen) pomáha zmierniť kŕče a tiež kŕče svalových tkanív. To je tiež využité na riešenie príznakov početnej sklerózy alebo poranenia chrbtice.

Dávka, ako aj pokyny

Užívajte Lioresal ústami s pohárom vody, s jedlom alebo bez jedla. Užívajte liek presne tak, ako sa odporúča, pretože dávka a časový harmonogram sa môžu líšiť v závislosti od vášho problému, ako aj od rôznych iných premenných. Zabráňte redukcii, striekaniu alebo jedeniu tohto lieku.

Neužívajte Lioresal (baklofen) pravidelne, ako sa odporúča. Neprestávajte ho užívať inak ako na základe odporúčaní svojho lekára.

Môže to vyžadovať čas, aby liek pomohol.

Poraďte sa so svojím lekárom, ktorý vám bude dávať správne dávkovanie.

Preventívne opatrenia

Ak užívate Lioresal (baklofén), informujte o tom svojho lekára alebo obchod s liekmi, ak sa vám nepáči; alebo ak máte rôzne iné alergické reakcie.

Ak máte bipolárnu komplikáciu, problémy s očami, pečeňou alebo obličkami, vzdelávajte svojho lekára alebo obchod s drogami.

Počas liečby týmto liekom sa vyhýbajte konzumácii alkoholu, ako aj fajčeniu cigariet.

Cautoin sa odporúča pri používaní baklofénu u tehotných / dojčiacich žien alebo mladých ľudí. Vo veku jednotlivci môžu byť oveľa vedomejšie nežiaduce účinky liekov.

V priebehu celého tehotenstva by sa táto terapia mala využiť práve vtedy, keď je to veľmi potrebné.

Keďže tento liek môže byť nasiaknutý kožou, dámy, ktoré očakávajú alebo by mohli otehotnieť, nemusia tento liek kontrolovať.

Možné nepriaznivé účinky

Jedným z najčastejších nežiaducich účinkov je kožný útek, svrbenie alebo žihľavka, nepohodlie hornej časti tela, migréna, nevoľnosť alebo zvracanie, a tak ďalej. Extrémne ťažká alergia sa sotva niekedy stane. Veľa ľudí využívajúcich tento liek nemá významné nepriaznivé účinky.

Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho lekára alebo farmakológa.

 

 

Robaxin

 

Robaxín je látka znižujúca svalovú hmotu, ktorá sa používa na zmiernenie svalovej diskomfortu a tiež bolesti spôsobenej kmeňmi a tiež stresom. Využite ju v kombinácii s fyzikálnym ošetrením, ako aj zvyšok pre najlepší výsledok.

Dávka a tiež pokyny

Vezmite ho ústami s jedlom alebo bez jedla.

Odporúčané dávkovanie pre dospelých: 2 tabletové počítače 4-krát denne, ale výplňový účinok bol skutočne dosiahnutý s dávkami zníženými na 1 tabletový počítač 3-krát denne.

Deti: Neodporúča sa.

Majte na pamäti: tento smer poskytol práve tu pre hodnotenie. Je to naozaj nutné hovoriť so svojím lekárom pred použitím. To vám pomôže získať najlepšie výsledky.

Preventívne opatrenia

Starostlivosť s obličkami alebo pečeňou. Okrem toho by mohol Robaxin spúšťať ospalosť alebo nevoľnosť, čo by mohlo poškodiť ich schopnosť prevádzkovať auto alebo vybavenie. Vzhľadom k tomu, že Robaxin by mohol mať základný depresívny vplyv, klienti by ho nemali používať s alkoholom, ako aj s rôznymi inými downers.

 

 

Parafon

 

Parafon (chlórzoxazón) pomáha zmierniť nepohodlie, ako aj tesnosť svalových tkanív a tiež sa môže vysporiadať s kŕčmi svalového tkaniva.

Čo by mal môj zdravotnícky špecialista rozpoznať pred užitím tohto lieku?

Musia pochopiť, či máte niektorý z týchto problémov:

konzumovať alkohol vyšší ako 3 alkoholy pozostávajúce z nápojov denne

ochorenie pečene

menej časté alebo alergické na chlórzoxazón, rôzne iné lieky, laktózu, potraviny, farbivá alebo chemikálie

očakávania

dojčenie

Nežiaduce účinky, ktoré musíte oznámiť svojmu lekárovi alebo zdravotníckemu odborníkovi:

alergie, ako je kožný útek, svrbenie alebo žihľavka, opuch tváre, pier alebo jazyka

tmavo nahnedlé čúranie

problém dýchania

vysoká teplota

nevoľnosť alebo zvracanie

vážne bolesti brucha

abnormálne slabé alebo unavené

zožltnutie kože alebo očných bielkov

Kúpiť lacný Parafon (Chlorzoxazone) online. Objednať spoločný Parafon s diskontnou sadzbou.

 

 

Skelaxin

 

Skelaxín (Metaxalone) je látka znižujúca svalové tkanivo. Skelaxin práce obštrukciou nervových impulzov (alebo nepohodlie skúsenosti) v mysli. Skelaxin sa používa spolu so zvyškom, ako aj s fyzickou liečbou na riešenie problémov kostrového svalstva, ako sú nepohodlie alebo poranenie.

Skelaxín je navrhnutý ako doplnok k zvyšku, fyzikálnemu ošetreniu a tiež k ďalším krokom na zmiernenie bolestí spojených s ťažkými, nepohodlnými problémami kostí a kĺbov. Nastavenie aktivity tohto lieku v skutočnosti nebolo jasne rozpoznané, môže však byť spojené s jeho sedatívami. Metaxalone neuvoľňuje priamo mužského tkaniva svalové tkanivá.

Dávka, ako aj pokyny

Odporúčaná dávka pre dospelých ako aj mladých ľudí nad 12 rokov je jedna 800 mg tableta 3 až 4 krát denne.

Bezpečnostné opatrenia

Nie je známe, či sa tento liek vyrába v ľudskom mlieku. Ako základné nariadenie, ošetrovateľstvo nesmie byť prijaté, kým sa človek dostane na liek, pretože mnohé lieky sú vylučované do ľudského mlieka.

Bezpečnosť, ako aj výkonnosť mladistvých vo veku 12 rokov, ako sú uvedené nižšie, sa skutočne nevyvinula

Tento liek môže spôsobiť, že budete oslnení alebo pomalí. Nejazdite, nepoužívajte zariadenia, ani nevykonávajte žiadne úlohy, ktoré si vyžadujú uvedomenie, kým sa uistíte, že tieto úlohy môžete bezpečne vykonávať. Obmedzujúce alkoholy.

kontraindikácie

Nesmiete používať tento liek, ak sa vám nepáči metaxalon, alebo ak máte:

- anémia (neprítomnosť červených krviniek) ;.

- závažné ochorenie obličiek; alebo.

- extrémne ochorenie pečene.

Získajte ekonomické Skelaxin (Metaxalone) online. Objednať spoločné Skelaxin s cenovým znížením.

 

 

Zanaflex

 

Zanaflex je relaxátor svalového tkaniva, ktorý sa zaoberá spasticitou, slúži na krátke uvoľnenie svalového tonusu namáhanej, nepružnej svalovej hmoty.

Zanaflex (tizanidín) pochádza z priebehu depresív svalového tkaniva. Používa sa pri liečbe kŕčov, kŕčov a tiež tuhosti svalových tkanív. Zanaflex (tizanidín) sa okrem toho odporúča mimo lieku na liečbu frustrácií pri migréne a tiež ako antikonvulzívum.

Dávka, ako aj pokyny

Užívajte Zanaflex (Tizanidin) ústami s pohárom vody, s jedlom alebo bez jedla. Zbavte sa redukcie, stláčania alebo konzumácie tohto lieku.

Neužívajte Zanaflex (Tizanidin) pravidelne, ako sa odporúča. Nevzdávajte sa s ním inak ako na pokyn svojho lekára.

Môže to vyžadovať čas, aby liek pomohol.

Poraďte sa so svojím lekárom, ktorý vás znepokojuje správnym dávkovaním.

Preventívne opatrenia

Zabrániť konzumácii alkoholu alkoholom, ako aj fajčeniu cigariet počas liečby týmto liekom.

Vo veku jednotlivci môžu byť oveľa vedomejšie nežiaduce účinky liekov.

Informujte svojho lekára, ak máte ochorenie obličiek alebo pečene, hypertenziu; ak očakávate alebo dojčíte.

kontraindikácie

Zanaflex (tizanidín) sa nesmie používať u tehotných alebo dojčiacich žien alebo detí okrem klientov, ktorí na ňu skutočne preukázali reakciu precitlivenosti.

Je kontraindikované užívať tizanidín spolu s miernymi alebo silnými preventívnymi opatreniami proti CYP1A2.

 

 

Infusium Topical

 

Infusium Lokálny sprej na zmiernenie nepríjemného pocitu je vyvinutý na zmiernenie a elimináciu každodenného nepohodlia svalového tkaniva, bolesti krku a chrbta, nepohodlia kĺbov a tiež základných bolestí, ako aj nepohodlia, s ktorými sa stretávame.

Rýchle vykonávanie - Funkcie volania;

Prechádza hlboko - Dostane sa tam, kde sa poškodia svalové tkanivá a tiež kĺby;

Žiadna požiadavka na zdôraznenie - rýchlo vyschne;

Non-mastnota - Nebude poškvrniť odevy.

Presne ako využiť

Len sprej 1-3 krát oblasť, ktorá vás trápi, a tiež Infusium aktuálne nebude vás čaká na jeho činnosť.

A tiež zariadenie

Infusium Topical je sofistikované riešenie, ktoré spája uznávaný analgetický účinok mentolu s glukozamínom, ako aj MSM.

Mentol je zložka uznávaná pre svoju klimatizáciu a tiež antibakteriálne rezidenčné alebo komerčné nehnuteľnosti. Využíva sa pri lokálnych prípravných prácach, aby pomohla ich prenikaniu cez povrch kože. Mentol mení nepohodlie správu s klimatizáciou pocit, aby krátkodobý liek na lokalizované nepohodlie.

Glukozamín bol v skutočnosti preukázaný ako spoľahlivý pri zmierňovaní nepríjemného pocitu osteoartritídy, upevňovaní chrupavkového materiálu, obnovovaní synoviálnej tekutiny a tiež fixovaní kĺbov, ktoré boli skutočne poškodené osteoartritídou.

Metylsulfonylmetán je prvý bezpečný, úplne prirodzený roztok bez vedľajších účinkov pre mnoho druhov nepohodlia, ako aj zápalových problémov.

 

 

Himcospaz

 

Himcospaz má priamy relaxačný účinok na hladkú svalovú hmotu a tiež bráni sprísňovaniu vyvolanému mnohými spazmogénmi (zlúčeniny vytvárajúce kŕče). Zatiaľ čo eliminuje nešpecifickú žalúdočnú koliku, Himcospaz zvyšuje trávenie potravy, rovnako ako riadi uvoľnenie čriev. Himcospaz reguluje menštruačné bolesti a tiež nepohodlie pred menštruačným cyklom.

Ako presne využiť

Prosím, poraďte sa so svojím lekárom, aby Vám odporučil dávku, ktorá ideálne vyhovuje vášmu problému.

Lekársky kurz ako aj prístroj

Himcospaz má priamy relaxačný účinok na hladkú svalovú hmotu a tiež zabraňuje zovretiu spôsobenému množstvom spazmogénov (zlúčeniny vytvárajúce kŕče). Zatiaľ čo eliminuje nešpecifickú žalúdočnú koliku, Himcospaz zlepšuje trávenie potravy a tiež riadi uvoľnenie čriev. Himcospaz reguluje menštruačné bolesti a tiež nepohodlie pred menštruačným cyklom.

 

 

Site page